ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΒΙΚΤΩΡ

Η/Γ: 07/2010, ΕΣΟ: 48876 | Fide: 25859242 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 959 0
2023Α 959 0
2022B 959 0
2022A 959 0
2021B 959 2
2021A 1002 0
2020B 1002 0
2020A 1002 0
2019B 1002 7
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -