ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 10/2003, ΕΣΟ: 48880, Fide: 25875515

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι