ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 12/1985, ΕΣΟ: 48892 | Fide: 25870769 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1163 0
2021B 1163 0
2021A 1163 0
2020B 1163 0
2020A 1163 0
2019B 1163 0
2019A 1163 7
2018B 1121 0
2018A 1121 0
2017B 1121 0
2017A 1121 12
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι