ΜΠΡΙΝΤΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 03/1986, ΕΣΟ: 48893, Fide: 25870734

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1288 6
2021A 1207 0
2020B 1207 2
2020A 1184 5
2019B 1144 0
2019A 1144 8
2018B 1103 0
2018A 1103 0
2017B 1103 0
2017A 1103 8
2016B - 0
Παλαιότερα -