ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

Η/Γ: 11/1984, ΕΣΟ: 48895 | Fide: 25870742 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1271 6
2023Α 1350 6
2022B 1315 5
2022A 1291 0
2021B 1291 7
2021A 1322 0
2020B 1322 8
2020A 1212 10
2019B 1148 8
2019A 1134 6
2018B 1089 18
2018A 1070 7
2017B 1170 22
2017A 1113 11
2016B - 0
Παλαιότερα -