ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

Η/Γ: 11/1984, ΕΣΟ: 48895, Fide: 25870742

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1322 8
2020A 1212 10
2019B 1148 8
2019A 1134 6
2018B 1089 18
2018A 1070 7
2017B 1170 22
2017A 1113 11
2016B - 0
Παλαιότερα -