ΚΑΣΤΕΛΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η/Γ: 12/1986, ΕΣΟ: 48896, Fide: 25877194

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1106 0
2021A 1106 0
2020B 1106 0
2020A 1106 0
2019B 1106 0
2019A 1106 0
2018B 1106 0
2018A 1106 0
2017B 1106 0
2017A 1106 9
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι