ΒΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 48903, Fide: 25872451

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 957 0
2020A 957 4
2019B 975 10
2019A - 2
2018B - 2
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -