ΒΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 48903 | Fide: 25872451 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1031 15
2023Α 1009 14
2022B 965 0
2022A 965 4
2021B 954 4
2021A 957 0
2020B 957 0
2020A 957 4
2019B 975 10
2019A - 2
2018B - 2
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι