ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 03/2010, ΕΣΟ: 48904 | Fide: 25872427 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 967 4
2023B 887 2
2023Α 901 7
2022B 884 0
2022A 854 0
2021B 854 0
2021A 854 0
2020B 854 0
2020A 854 6
2019B 887 0
2019A 887 8
2018B 874 5
2018A 830 5
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι