ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 03/2010, ΕΣΟ: 48904, Fide: 25872427

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 854 0
2020A 854 6
2019B 887 0
2019A 887 8
2018B 874 5
2018A 830 5
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -