ΠΛΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 08/1992, ΕΣΟ: 48908, Fide: 25871900

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1085 0
2021A 1085 0
2020B 1085 0
2020A 1085 0
2019B 1085 0
2019A 1085 0
2018B 1085 0
2018A 1085 9
2017B 1035 10
2017A - 4
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι