ΚΛΗΜΑΤΣΙΔΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Η/Γ: 07/1968, ΕΣΟ: 48913 | Fide: 25885235 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 884 0
2023Α 884 0
2022B 884 0
2022A 884 0
2021B 884 0
2021A 884 0
2020B 884 0
2020A 884 0
2019B 884 0
2019A 884 4
2018B 902 0
2018A 902 13
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -