ΤΣΑΚΙΡΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Η/Γ: 10/1982, ΕΣΟ: 48929, Fide: 25871684

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -