ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 06/2008, ΕΣΟ: 48932 | Fide: 25889230 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 958 0
2023Α 958 0
2022B 958 0
2022A 958 0
2021B 958 0
2021A 958 0
2020B 958 0
2020A 958 5
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -