ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Η/Γ: 08/2007, ΕΣΟ: 48934 | Fide: 25883720 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 804 0
2023Α 804 6
2022B 800 4
2022A 837 4
2021B 827 1
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 10
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι