ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Η/Γ: 08/2007, ΕΣΟ: 48934, Fide: 25883720

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 10
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι