ΣΙΡΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 48938 | Fide: 25890670 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 995 4
2023Α 1016 8
2022B 897 6
2022A 967 3
2021B 953 7
2021A 858 0
2020B 858 0
2020A 858 2
2019B 872 11
2019A 868 4
2018B 830 8
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι