ΣΙΡΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 48938, Fide: 25890670

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 858 0
2020A 858 2
2019B 872 11
2019A 868 4
2018B 830 8
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι