ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Η/Γ: 08/2008, ΕΣΟ: 48941 | Fide: 25883658 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1157 0
2023Α 1157 0
2022B 1157 0
2022A 1157 0
2021B 1157 0
2021A 1157 0
2020B 1157 0
2020A 1157 8
2019B 1093 12
2019A 1015 14
2018B 1131 3
2018A 1071 6
2017B - 2
2017A - 2
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι