ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 48958, Fide: 25873814

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1132 0
2020A 1132 7
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -