ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 48958 | Fide: 25873814 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1454 0
2023Α 1454 2
2022B 1473 25
2022A 1239 6
2021B 1166 3
2021A 1132 0
2020B 1132 0
2020A 1132 7
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -