ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 10/2005, ΕΣΟ: 48976 | Fide: 25874217 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1288 0
2021B 1288 0
2021A 1288 0
2020B 1288 0
2020A 1288 7
2019B 1253 8
2019A 1170 6
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -