ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Η/Γ: 03/2002, ΕΣΟ: 48979 | Fide: 25873806 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1577 0
2023Α 1577 2
2022B 1570 23
2022A 1467 1
2021B 1457 13
2021A 1566 0
2020B 1566 16
2020A 1520 1
2019B 1532 13
2019A 1536 20
2018B 1511 31
2018A 1606 38
2017B 1774 46
2017A 1187 30
2016B - 0
Παλαιότερα -