ΔΗΜΟΒΕΛΗ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 48989, Fide: 25880071

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 4
2017B - 4
2017A - 4
2016B - 0
Παλαιότερα -