ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 48990 | Fide: 25875558 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1047 0
2023Α 1047 0
2022B 1047 6
2022A 1123 2
2021B 1129 1
2021A 1132 0
2020B 1132 0
2020A 1132 11
2019B 1100 12
2019A 996 17
2018B 918 3
2018A 944 19
2017B 900 6
2017A 830 5
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι