ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η/Γ: 11/2005, ΕΣΟ: 48993 | Fide: 42111307 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -