ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

Η/Γ: 07/2011, ΕΣΟ: 48995 | Fide: 25896458 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 830 8
2023Α 830 6
2022B 832 7
2022A - 3
2021B - 3
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 3
2019B - 3
2019A - 3
2018B - 3
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -