ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 05/2009, ΕΣΟ: 48996, Fide: 25894757

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 948 11
2021A 847 0
2020B 847 1
2020A 850 2
2019B 830 9
2019A - 2
2018B - 2
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -