ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 05/2009, ΕΣΟ: 48996 | Fide: 25894757 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1096 6
2023B 1067 13
2023Α 972 5
2022B 982 10
2022A 943 4
2021B 948 11
2021A 847 0
2020B 847 1
2020A 850 2
2019B 830 9
2019A - 2
2018B - 2
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -