ΠΑΝΤΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 02/2009, ΕΣΟ: 49002 | Fide: 25874888 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 835 0
2023Α 835 0
2022B 835 0
2022A 835 0
2021B 835 0
2021A 835 0
2020B 835 0
2020A 835 0
2019B 835 0
2019A 835 0
2018B 835 6
2018A 830 6
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -