ΜΠΙΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 49010 | Fide: 42109191 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 955 0
2023Α 955 0
2022B 955 0
2022A 955 1
2021B 960 2
2021A 939 0
2020B 939 0
2020A 939 0
2019B 939 0
2019A 939 8
2018B 976 8
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -