ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 10/1979, ΕΣΟ: 49017 | Fide: 25874241 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1157 0
2022A 1157 0
2021B 1157 0
2021A 1157 0
2020B 1157 1
2020A 1161 0
2019B 1161 0
2019A 1161 3
2018B 1175 0
2018A 1175 13
2017B 1063 0
2017A 1063 5
2016B - 0
Παλαιότερα -