ΛΑΥΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η/Γ: 07/2010, ΕΣΟ: 49025, Fide: 25869930

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1544 13
2020A 1519 20
2019B 1454 26
2019A 1242 31
2018B 1339 39
2018A 973 21
2017B 840 16
2017A 830 7
2016B - 0
Παλαιότερα -