ΛΑΥΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η/Γ: 07/2010, ΕΣΟ: 49025 | Fide: 25869930 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1776 38
2023Α 1664 16
2022B 1608 24
2022A 1560 0
2021B 1560 21
2021A 1544 0
2020B 1544 13
2020A 1519 20
2019B 1454 26
2019A 1242 31
2018B 1339 39
2018A 973 21
2017B 840 16
2017A 830 7
2016B - 0
Παλαιότερα -