ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 05/2004, ΕΣΟ: 49031 | Fide: 25872397

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 824 0
2021B 824 0
2021A 824 0
2020B 824 0
2020A 824 5
2019B 902 0
2019A 902 0
2018B 902 0
2018A 902 0
2017B 902 0
2017A 902 5
2016B - 0
Παλαιότερα -