ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 09/2006, ΕΣΟ: 49050 | Fide: 25876740 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1094 0
2023Α 1094 0
2022B 1094 0
2022A 1094 0
2021B 1094 0
2021A 1094 0
2020B 1094 4
2020A 1061 8
2019B 903 1
2019A 871 5
2018B 865 2
2018A 830 7
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -