ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ

Η/Γ: 09/2005, ΕΣΟ: 49058 | Fide: 25874233 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1342 1
2021B 1335 7
2021A 1268 0
2020B 1268 5
2020A 1206 6
2019B 1180 15
2019A 1072 8
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -