ΛΟΥΝΤΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 04/2006, ΕΣΟ: 49062 | Fide: 25874160 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1037 0
2021B 1037 0
2021A 1037 0
2020B 1037 0
2020A 1037 0
2019B 1037 0
2019A 1037 9
2018B - 0
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -