ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 05/2003, ΕΣΟ: 49064 | Fide: 25852140 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1336 0
2022B 1336 6
2022A 1222 0
2021B 1222 0
2021A 1222 0
2020B 1222 0
2020A 1222 4
2019B 1223 0
2019A 1223 12
2018B - 0
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -