ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΔΑΒΙΔ - ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ

Η/Γ: 04/2008, ΕΣΟ: 49065 | Fide: 25874101 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 854 0
2023B 854 0
2023Α 854 0
2022B 854 0
2022A 854 0
2021B 854 0
2021A 854 0
2020B 854 0
2020A 854 0
2019B 854 0
2019A 854 2
2018B 830 0
2018A 830 8
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -