ΚΑΨΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 06/1971, ΕΣΟ: 49066 | Fide: 25872192

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 4
2017B - 4
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι