ΝΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 04/2004, ΕΣΟ: 49068 | Fide: 25880055 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 864 0
2022A 864 0
2021B 864 0
2021A 864 0
2020B 864 0
2020A 864 8
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -