ΝΤΑΝΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ

Η/Γ: 02/2007, ΕΣΟ: 49069, Fide: 25880063

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 830 0
2020A 830 11
2019B 830 0
2019A 830 16
2018B 830 9
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -