ΣΟΥΤΟΥΣΚΟ ΑΡΙΑΔΝΗ

Η/Γ: 08/2009, ΕΣΟ: 49072, Fide: 25883810

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 888 0
2020A 888 1
2019B 907 0
2019A 907 0
2018B 907 1
2018A 888 0
2017B 858 5
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι