ΣΟΥΤΟΥΣΚΟ ΑΡΙΑΔΝΗ

Η/Γ: 08/2009, ΕΣΟ: 49072 | Fide: 25883810 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 888 0
2023B 888 0
2023Α 888 0
2022B 888 0
2022A 888 0
2021B 888 0
2021A 888 0
2020B 888 0
2020A 888 1
2019B 907 0
2019A 907 0
2018B 907 1
2018A 888 0
2017B 858 5
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι