ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Η/Γ: 11/2008, ΕΣΟ: 49073 | Fide: 25861344 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 992 0
2022A 992 0
2021B 992 0
2021A 992 0
2020B 992 0
2020A 992 0
2019B 992 0
2019A 992 6
2018B - 0
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -