ΔΗΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Η/Γ: 09/2006, ΕΣΟ: 49080 | Fide: 25892940 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1350 0
2023B 1350 7
2023Α 1300 18
2022B 1122 36
2022A 1321 10
2021B 1311 26
2021A 1210 0
2020B 1210 11
2020A 1148 10
2019B 1151 11
2019A 1111 7
2018B 1063 8
2018A 1024 9
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -