ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 10/2006, ΕΣΟ: 49086 | Fide: 25875604 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 800 0
2023B 800 0
2023Α 800 0
2022B 800 0
2022A 800 0
2021B 800 0
2021A 800 0
2020B 800 0
2020A 800 0
2019B 800 0
2019A 800 5
2018B - 0
2018A - 4
2017B - 4
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -