ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 10/2006, ΕΣΟ: 49086, Fide: 25875604

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 800 0
2020A 800 0
2019B 800 0
2019A 800 5
2018B - 0
2018A - 4
2017B - 4
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -