ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 05/2007, ΕΣΟ: 49095, Fide: 42108411

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -