ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 06/2007, ΕΣΟ: 49098, Fide: 42108934

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -