ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 03/1977, ΕΣΟ: 49100 | Fide: 25875590 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1301 0
2022B 1301 0
2022A 1301 0
2021B 1301 24
2021A 1345 0
2020B 1345 0
2020A 1345 0
2019B 1345 21
2019A 1222 16
2018B 1124 30
2018A 1228 35
2017B 1065 6
2017A 962 5
2016B - 0
Παλαιότερα -