ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΙΩΝΑΣ

Η/Γ: 07/2010, ΕΣΟ: 49101, Fide: 25883542

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 959 0
2020B 959 29
2020A 830 0
2019B 830 0
2019A 830 0
2018B 830 0
2018A 830 6
2017B 830 10
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι