ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 03/2009, ΕΣΟ: 49107, Fide: 25886584

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1012 0
2020B 1012 0
2020A 1012 5
2019B 952 9
2019A 879 5
2018B - 0
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -