ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

Η/Γ: 10/1966, ΕΣΟ: 49113 | Fide: 25872125 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 3
2022B - 0
2022A - 3
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 3
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 3
2017B - 3
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -