ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

Η/Γ: 10/1966, ΕΣΟ: 49113, Fide: 25872125

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 3
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 3
2017B - 3
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -