ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ - ΦΑΝΟΥΡΙΑ

Η/Γ: 08/2008, ΕΣΟ: 49136 | Fide: 25883739 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1197 23
2023B 1221 22
2023Α 1205 22
2022B 1176 17
2022A 1102 7
2021B 1051 13
2021A 1066 0
2020B 1066 0
2020A 1066 6
2019B 967 21
2019A 832 10
2018B - 3
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -