ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ - ΦΑΝΟΥΡΙΑ

Η/Γ: 08/2008, ΕΣΟ: 49136, Fide: 25883739

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1066 0
2020A 1066 6
2019B 967 21
2019A 832 10
2018B - 3
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -