ΠΙΤΕΛΗ ΣΟΦΙΑ

Η/Γ: 09/2006, ΕΣΟ: 49143, Fide: 25879618

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -