ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 08/2009, ΕΣΟ: 49146, Fide: 25880896

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1618 28
2020A 1365 18
2019B 1304 15
2019A 1263 31
2018B 1035 25
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -