ΑΡΜΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Η/Γ: 12/1960, ΕΣΟ: 49154, Fide: 25873512

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 984 0
2020B 984 0
2020A 984 5
2019B 968 12
2019A 960 8
2018B 902 14
2018A 952 2
2017B 964 18
2017A - 1
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι